11-07-17 11-07-17 11-07-17 11-07-17 14 13 11 4 8 2 1

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUÊ HƯƠNG

 

Được thành lập tháng 1/2005, là doanh nghiệp Cổ phần hoạt động kinh doanh chuyên biệt trên lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, sản ...

Giá trị cốt lõi

 

Khách hàng là trên hết: đằng sau quyền lợi của khách hàng mới có quyền lợi của công ty, trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản ...