11-07-17 11-07-17 11-07-17 11-07-17 14 13 11 4 8 2 1

Dịch vụ Media

Dịch vụ Media (Media service)

03/07/2017
  • Thực hiện kinh doanh các dịch vụ quảng cáo, truyền thông, đặt chỗ quảng cáo (Booking, Buying Media) trên các phương tiện thông tin đại chúng như: VTV, VTC, VOV, Hà Nội (kênh1, 2), TP Hồ Chí Minh (HTV9/HTV7), các Đài Truyền hình địa phương, trên 100 đầu báo (báo giấy, báo điện tử, tạp chí) trong cả nước và trên các chất liệu quảng cáo khác như biển quảng cáo tấm lớn (Billboard, Frames).
  • Tư vấn xây dựng chiến lược Truyền thông  phát triển thương hiệu, lập kế hoạch và báo cáo phản hồi thị trường bằng công nghệ nghiên cứu thị trường mới nhất.