11-07-17 11-07-17 11-07-17 11-07-17 14 13 11 4 8 2 1

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

03/07/2017
  • Khách hàng là trên hết: đằng sau quyền lợi của khách hàng mới có quyền lợi của công ty, trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

 

  • Liên tục cải tiến: những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất  của công ty đã đáp ứng kỳ vọng của khách hàng,  nhưng cam kết luôn có thể tốt hơn.

 

  • Phát triển nhân lực: tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân và giúp họ yên tâm với sự nghiệp, gắn bó lâu dài với công ty.

 

  • Cam kết hành động:  luôn đảm bảo rằng công việc đã cam kết chắc chắn phải hoàn thành và hoàn thành  với chất lượng tốt nhất.