11-07-17 11-07-17 11-07-17 11-07-17 14 13 11 4 8 2 1

Giới thiệu

Sứ mệnh Homeland Media

 

-    Trở thành đối tác Truyền thông được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng  nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ Truyền thông đa dạng dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng là trên hết.


-    Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt tại công ty.


-    Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược kinh doanh bài bản, chắc chắn và quản lý  chặt chẽ theo chuẩn  quốc tế.