11-07-17 11-07-17 11-07-17 11-07-17 14 13 11 4 8 2 1

Năng lực

Sản xuất & Thiết kế (Production & design)

 
  • Thiết kế, sản xuất các phim quảng cáo (TVC), thiết kế các sản phẩm đồ họa bằng công nghệ hoàn toàn mới mang tính sáng tạo cao, tạo hiệu quả quảng cáo truyền thông mạnh mẽ.

 

  • Hợp tác sản xuất các phim phóng sự, tài liệu, doanh nghiệp tự giới thiệu. Làm hậu kỳ (dựng phim, lồng tiếng, lồng nhạc), thiết kế sản xuất các chương trình truyền hình, thiết kế - thi công sân khấu, trường quay.

 

  • Thiết kế, sản xuất, in ấn tờ rơi, tờ gấp, tạp chí, kỷ yếu, quà tặng.